Centrum Spectra is een centrum voor vrouwen met een restrictieve eetstoornis zoals anorexia nervosa (AN) in combinatie met een autismespectrumstoornis (ASS) en voor de gezondheidszorg professionals die werken/ in aanraking komen met deze vrouwen.

Centrum Spectra is opgericht vanuit de noodzaak aan betere voorlichting, informatie en de ontwikkeling van betere zorg voor vrouwen op het autismespectrum die daarnaast een eetstoornis / eetprobleem hebben. Het is het eerste centrum wereldwijd dat zich specifiek richt op deze vrouwen en de professionals die werken met deze vrouwen.

Soorten eetproblemen

Individueel aanbod

Voor vrouwen met een restrictief eetprobleem die tevens een autismespectrumstoornis hebben bieden wij het volgende aan:

  • Informatie over autisme en de wederzijdse beïnvloeding van autisme en een eetstoornis / eetprobleem.
  • Individuele sessies met ervaringsdeskundigen die zelf bekend zijn met een eetstoornis / eetprobleem in combinatie met een autismespectrumstoornis. Deze sessies vinden plaats via telefoon/ Zoom.

Individuele services

Aanbod professionals

Voor gezondheidszorg professionals die werken met vrouwen op het autismespectrum die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben bieden wij het volgende aan:

  • Informatie over autisme en de wederzijdse beïnvloeding van autisme en een eetstoornis / eetprobleem.
  • Consultatie en advies (telefonisch of via Zoom) over het werken met een cliënt met deze dubbele problematiek.

Services voor professionals