Anorexia en Autisme vrouwen | Centrum Spectra

Een autisme diagnose wordt bij vrouwen vaak gemist en hierdoor wordt de diagnose laat of helemaal niet gemaakt. Vaak is er sprake van misdiagnoses waarvan vaak pas jaren later blijkt dat de diagnose en de daarmee gepaard gaande soms jarenlange behandelingen al dan niet met psychofarmaca, onnodig of misplaatst blijken te zijn geweest.

Ook kunnen niet of laat gemaakte diagnoses van autisme (ASS) in vrouwen gedurende hun jeugd hen kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van secundaire problemen met betrekking tot hun geestelijke gezondheid inclusief anorexia (AN). Omdat meisjes en vrouwen met ASS met grote regelmaat ondergediagnosticeerd zijn, is het vaak deze eetstoornis wat hen onder de klinische aandacht brengt.

Voor de oorzaak onderdiagnosticering van autisme (ASS) bij vrouwen zijn een aantal redenen te vinden. Een reden is dat bij vrouwen met een normale en hoge intelligentie blijkt autisme (ASS) erg moeilijk te diagnosticeren, doordat deze vrouwen hebben geleerd om hun gedrag aan te passen aan wat van ze gevraagd wordt. Bovendien zijn ze vaak verbaal erg sterk. Dit maakt dat zij verbaal zich goed weten uit te drukken wat de indruk kan wekken dat zij zonder moeilijkheden kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Een andere reden is dat autisme (ASS) bij vrouwen zich anders uit dan bij mannen, waardoor autisme (ASS) bij vrouwen vaak niet als dusdanig wordt herkend. Een voorbeeld hiervan: Een jongen met ASS in een schoolklas zal vaker externaliserend probleemgedrag vertonen, wat een aanleiding kan vormen om te onderzoeken wat de mogelijke oorzaak van dit probleemgedrag is. Een meisje met autisme (ASS) in een schoolklas zal eerder erg rustig zijn, doordat zij de neiging heeft om haar problemen te internaliseren. Omdat leraren rustige leerlingen vaak juist wel prettig vinden zal dit minder snel een aanleiding zijn om te onderzoeken of er mogelijk iets met het meisje aan de hand is

Daarnaast wordt het diagnosticeren van autisme (ASS) bij vrouwen bemoeilijkt doordat de meeste diagnostische meetinstrumenten worden gevalideerd met mannen. Hierdoor is het minder waarschijnlijk dat vrouwen zich presenteren met symptomen van autisme (ASS) door het inzetten van deze instrumenten, wat leidt tot een onderschatting van autisme (ASS) bij vrouwen.

Onderdiagnosticering van autisme (ASS) bij vrouwen met anorexia (AN)