Centrum Spectra is een centrum voor vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben. Ook is zij er voor de gezondheidszorgprofessionals die in aanraking komen met deze vrouwen.

Centrum Spectra is opgericht vanuit de noodzaak aan betere voorlichting, informatie en de ontwikkeling van betere zorg voor vrouwen met autisme die daarnaast een eetstoornis / eetprobleem hebben. Het is het eerste centrum wereldwijd dat zich specifiek richt op deze vrouwen en de professionals die werken met deze vrouwen.


Individueel aanbod

Voor vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben bieden wij het volgende aan:

Informatie over autisme en de wederzijdse beïnvloeding van autisme en een eetstoornis / eetprobleem.

Individuele sessies met ervaringsdeskundigen die zelf autisme hebben en bekend zijn met een eetstoornis / eetprobleem. Deze sessies vinden plaats via Skype.

Aanbod professionals

Voor gezondheidszorgprofessionals die werken met vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis / eetprobleem hebben bieden wij het volgende aan:

Informatie over autisme en de wederzijdse beïnvloeding van autisme en een eetstoornis / eetprobleem.

Consultatie en advies (telefonisch of via Skype) over het werken met een cliënt met deze dubbele problematiek.

Training en deskundigheidsbevordering op het gebied van het werken met vrouwen met autisme (ASS) en een eetstoornis.