Casusbespreking / Casuïstiekbespreking

Kennis vrouwen met anorexia (AN) en autisme (ASS)

In veel organisaties is er nog relatief weinig bekend over het werken met vrouwen met autisme (ASS) en dan in het specifiek met vrouwen met autisme (ASS) en een eetstoornis, zoals bijvoorbeeld anorexia nervosa (AN).
Dit is niet verwonderlijk te noemen, daar dit onderwerp pas de laatste jaren meer in de belangstelling is komen te staan. Veel behandelaren ervaren dan ook een tekort aan kennis, ervaring en hierdoor een gebrek aan vertrouwen met betrekking tot het werken met deze vrouwen. Dit hindert en bemoeilijkt de behandelrelatie en het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Moeilijkheden behandeling

Zaken waar behandelaren tegen aan lopen zijn onder andere de manier van communiceren van vrouwen met autisme, welke verschilt van vrouwen zonder autisme. Zo kunnen vrouwen met autisme hele korte antwoorden geven, of juist erg lang uitweiden over een onderwerp. Ook hebben deze vrouwen vaak moeite met het communiceren van hun emoties, behoeften en het onder woorden brengen van wat er zich in hun hoofd afspeelt.

Andere benadering

Mede door deze andere manier van communiceren en doordat er bij vrouwen met autisme die tevens een eetstoornis hebben er sprake is van andere onderliggende problematiek die aan de eetstoornis ten grondslag ligt, hebben deze vrouwen dan ook een andere benadering nodig dan vrouwen met een eetstoornis zonder autisme.

Bij onduidelijkheid over de te bewandelen route en benadering van een cliënt/ patiënt met zowel een eetstoornis zoals anorexia nervosa en een autismespectrumstoornis, kan er spanning, onduidelijkheid en frustratie ontstaan bij zowel de behandelaar als de cliënt. In deze gevallen is het raadzaam om een gesprek aan te vragen.


Casusbespreking / Casuïstiekbespreking praktisch

Een aanvraag voor een casusbespreking kan worden gedaan door een mail te sturen via het contactformulier. Bij het invullen van het contactformulier is het van belang geen privacygevoelige informatie te verzenden met betrekking tot jezelf, danwel cliënten/ patiënten.

Naar aanleiding van deze mail zal een van onze deskundigen per mail contact opnemen om een eerste telefonisch contact in te plannen. In dit eerste gesprek zal kort worden geïnventariseerd wat de situatie is met betrekking tot de cliënt, de behandelaar, de behandelsetting en andere relevante zaken.
Op basis van dit gesprek zal de deskundige aangeven (eventueel na overleg met collega`s) of een afspraak voor een uitgebreide casusbespreking passend is. Ook wordt in dit gesprek overlegd wat de meest passende vorm voor deze casusbespreking is. Op basis hiervan wordt er een vervolgafspraak gemaakt.


Neem voor meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden en tarieven voor casusbespreking / casuïstiekbespreking contact op met een van onze deskundigen.