Stichting JIJ | voor mensen met een eetprobleem en hun naasten

Stichting JIJ is een Rotterdamse vrijwilligersorganisatie voor iedereen met een eetprobleem of -stoornis. Ook voor naasten bieden wij een hulpaanbod.
Zij zijn sinds 2010 actief in de provincie Zuid-Holland, maar ook mensen van buiten de provincie weten Stichting JIJ inmiddels te vinden voor hulp en advies.

Jaarlijks bieden zij aan ruim 2750 mensen informatie, advies en begeleiding met ons team van getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers vanuit een veilige en privacy gewaarborgde omgeving.

Website: https://www.stichting-jij.nl


Yulius | Autisme Expertisecentrum

Yulius Autisme is een behandel- en expertisecentrum dat gespecialiseerde hulp biedt aan mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.

Yulius Autisme richt zich op levensloopbegeleiding en stelt de vraag van de cliënt centraal . De behandeling wordt gegeven door professionals die gespecialiseerd zijn in autisme. Zij creëren perspectief voor cliënten op het gebied van wonen, werken, opleiding, relaties en vrijetijdsbesteding.

Website: https://autisme.yulius.nl/