In veel organisaties is er nog weinig bekend over het werken met vrouwen met autisme (ASS) en dan in het specifiek met vrouwen met autisme (ASS) en een eetstoornis, zoals bijvoorbeeld anorexia nervosa (AN).

Veel behandelaren ervaren dan ook een gebrek aan kennis, ervaring en hierdoor een gebrek aan vertrouwen met betrekking tot het werken met deze vrouwen. Dit hindert en bemoeilijkt de behandelrelatie en het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Zaken waar behandelaren tegenaan lopen zijn onder andere de manier van communiceren van vrouwen met autisme (ASS), welke verschilt van vrouwen zonder autisme (ASS). Zo kunnen vrouwen met autisme (ASS) hele korte antwoorden geven, of juist erg lang uitweiden over een onderwerp. Ook hebben deze vrouwen vaak moeite met het communiceren van hun emoties, behoeften en het onder woorden brengen van wat er zich in hun hoofd afspeelt.

Andere benadering

Door de andere manier van communiceren en doordat er bij vrouwen met autisme (ASS) die tevens een eetstoornis hebben er sprake is van andere onderliggende problematiek die aan de eetstoornis ten grondslag ligt, hebben deze vrouwen dan ook een andere benadering nodig dan vrouwen met een eetstoornis zonder autisme (ASS).

Casus Bespreking

Ben je een behandelaar in de (geestelijke) gezondheidszorg, heb je een vrouw in behandeling met autisme (ASS) en een eetstoornis en wil je graag bespreken hoe je je behandeling beter af kunt stemmen?

Voorlichting en scholing

Heb je interesse in voorlichting en scholing voor je werknemers?

Neem dan gerust contact op.