Anorexia en Autisme vrouwen | Centrum Spectra

Honger en cognitieve functies

Individuen die wel anorexia (AN), maar geen autisme (ASS) hebben kunnen gedragingen gaan vertonen van autisme (ASS) gedurende de acute fase van anorexia (AN). Honger maakt dat de hersenen zo scherp focussen op de taak om eten te verkrijgen, dat net als bij andere stressoren, het de hogere cognitieve functies afsluit. Bekend is dat uithongering autistische kenmerken zoals rigiditeit en obsessie intensiveert. Bij ondergewicht gaan individuen met anorexia (AN) zelfs meer lijken op mensen met autisme (ASS).

Soortgelijk cognitief profiel

AN en ASS hebben een soortgelijk cognitief profiel. De overeenkomstige kenmerken tussen de twee zijn onder andere rigiditeit in gedrag en denken, perfectionisme, comorbiditeit en een verhoogde mate van systema- tiseren. Daarnaast is er sprake van zwakke executieve functies (met name een gebrek aan mentale schakelvaardigheid) en een gebrekkige Theory of Mind (TOM). Hiermee wordt het vermogen van een individu om intenties, gedachten of gevoelens aan zichzelf en anderen toe te schrijven bedoeld. Dit maakt dat bij individuen met AN die bovenstaande kenmerken vertonen, de kenmerken vaak worden toegeschreven aan deze acute fase van uithongering en een vermoeden van mogelijk ASS niet voor de hand ligt.

Op autisme (ASS) lijkende gedragingen lijken niet vaker voorkomen bij vrouwen met anorexia (AN) zonder autisme (ASS) dan bij vrouwen zonder psychiatrische aandoening. Dit betekent voor de klinische praktijk dat de aanwezigheid van autistische gedragingen zoals moeite met veranderingen en sociale vaardigheden, niet zomaar geïnterpreteerd kunnen worden als passend bij anorexia (AN). In dat geval lijkt een diagnostisch onderzoek naar ASS op zijn plaats, zeker wanneer het gaat om vrouwen met een langdurige / chronische eetstoornis.

Als gevolg van het vaak toeschrijven van kenmerken behorende bij autisme (ASS) aan de acute fase van uithongering loopt een vrouw met ongediagnosticeerd autisme (ASS) die (langdurig) in behandeling is voor haar persisterende anorexia (AN) ook hier het risico niet gediagnosticeerd te worden voor haar autisme (ASS). Ook kan het herkennen van autisme (ASS) in vrouwen met anorexia (AN) gemist worden, wanneer deze wordt gemanifesteerd als extreme rigiditeit of obsessieve interesses in calorieën of beweging. Deze gemiste diagnose maakt dat zij behandeld blijft worden volgens de reguliere behandelprotocollen voor het behandelen van anorexia (AN), welke geen rekening houden met de aanwezige ASS.